Banje I lečilišta
Laboratorije

OPŠTA BOLNICA KIKINDA

Djure Jakšića br. 110

023 032 3518